غلامرضا اصغر زاده گلزار

 

     رئیس هیئت مدیره

 نام و نام خانوادگی : غلامرضا اصغر زاده گلزار 

شماره تماس : 09153142002

37657939

متولد 1338 مشهد

همچنین ببینید

رضــــــــــا نبــــــــــوی

              بازرس اصلی شرکت   نام و نام خانوادگی …