علی اصغر عبداللهی (بازرس)

 

       

 نام و نام خانوادگی :

علی اصغر عبداللهی ( بازرس قانونی )

 

 .

شماره تماس : 09153135163

37657939

همچنین ببینید

احمد بیـــــرق شمشیر

             عضو هیأت مدیره نام و نام خانوادگی : احمد بیرق شمشیر   …