آخرین خبرها

تشریح اهدا ف برگزاری جلسات هیئت مدیره در گفتگوی با آقای مهندس منزل آبادی

آقای مهندس منزل آبادی رئیس هیئت مدیره شرکت نوید خراسان در گفتگویی با روابط عمومی به تشریح اهدا ف برگزاری جلسات هیئت مدیره پرداختند  :

باسلام. جلسات هیئت مدیره شرکت هرهفته ازساعت۶تا۸.۳۰برگزار می گردد. هدف ازجلسات بررسی الزامات اجرایی وسیاستگذاریهای مالی وحقوقی وبرنامه ای که بااستفاده ازتجارب وتخصص اعضاء وکارشناسان مطلع تشکیل میگردد.برنامه های ایجاد هماهنگی بامدیران دستگاههای اجرایی وبهره مندی ازتوان فرماندهان محترم گاهآ درجلسات هیئت مدیره رسیدگی وتعیین می شود.رسیدگی به فعالیتهای مدیران وکارکنان شرکت ودریافت راهکارهای آنان وتوجه ورسیدگی به این موضوعات هم بخشی ازمواردقابل طرح درهیئت مدیره است.تهیه ورسیدگی به برنامه منابع ومصارف وبودجه ازجمله موضوعات اساسی قابل طرح وبررسی درهیئت مدیره است. بطور کلی مصوبات اساسنامه وتهیه واجرای آیین نامه های شرکت وامورات جاری والزامات واقدامات لازم هم ازمواردقابل طرح وپیگیری درهیئت مدیره می باشد. پیگیری ورسیدگی به مصوبات مجمع وگزارش بازرس قانونی سال قبل ازجمله دستور کارهای هیئت مدیره بوده وعنداللزوم مصوبات کارگروه محترم مشورتی نیز ازمسائل مطرح درجلسات هیئت مدیره است. النهایه کلیه موارد؛ مصوبات والزامات وسیاستهای برنامه ای وتوسعه ای وایجادشرایط مناسب برای فعالیتهای مناسب وسالم با اهداف پیش برنده از مواردمهم مطرح درهیئت مدیره شرکت است. انشاءالله با توکل و یاری خداوند وبا استعانت ازحضرت رضا(ع) ودرسایه توجهات حضرت ولی عصر ودعای خیرسهامداران محترم وبا انجام خدمتی شایسته ودرتوان؛ توفیق خدمت روزافزون نصیبمان شود. آمین

 

همچنین ببینید

حضور سردار غفورپور فرمانده محترم قرارگاه شمال شرق در شرکت نوید خراسان

روز چهارشنبه مورخ 10 دی ماه 1399 طی دعوت مدیر عامل شرکت نوید خراسان از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.