دوشنبه , جولای 26 2021

برنامه چشم انداز شرکت نوید خراسان

  مدیر عامل محترم شرکت نوید خراسان جناب آقای آروین ،در گفتگویی با روابط عمومی برنامه چشم انداز را ترسیم کردند : 

 

 


کوتاه مدت : 

1- تعدیل قیمت سهام شرکت با توجه به ارزش ذاتی 1200 تومانی (هم اکنون سهام با قیمت 225 تومان معامله میشودکه در صورت افزایش قیمت سهام تاپنجاه درصدارزش واقعی تا پایان سال سودی معادل 160درصد نصیب سهامداران میشود.
2- پیگیری بازاریاب و جذب سرمایه گذار و مشارکت کننده
3- حل موضوع پروانه انبوه سازی شرکت که می تواند نسبت به کاهش هزینه و ایجاد درآمد نماید.
4-تمدید پروانه های واحدهای تولیدی – اجرایی – معدن – انبوه سازی
5-کنترل هزینه ها و وصول مطالبات واسناد برگشتی شرکت و حل پرونده های حقوقی
6- خرید اراضی مسیرهای خیابانها – بلوار و چشم انداز
7- پیگیری مطالبات و صورت وضعیت ها-( شهرداری و سایر…)

میان مدت:

1-حل موضوع زمین ومسکن اراضی 44 هکتاری و دریافت کد نوسازی
2- فروش مغازه هایی که سود دهی ندارند- فروش زمین های متفرقه – فروش سهام های متفرقه و تعرفه ها
2-بازگشایی مسیر بلوار خیام شمالی (50 متری )
4- بازگشایی مسیر بلوار خیام شمالی ( 35 متری
5-آماده سازی اراضی 
6-ساخت وساز در اراضی 44 هکتاری 

   1-ساخت وساز برای شرکت جهت فروش

    2-ساخت وساز برای سهامداران (مدیریت پیمان)

    3-ساخت وساز بصورت مشارکتی 


7- مشارکت در معادن استان
8- اخذ کد نوسازی اراضی 44 هکتاری
9- پیگیری تأسیسات زیربنایی ( انشعابات – آبهای سطحی – آسفالت )

     

بلند مدت :

1- خرید اراضی مسیر بلوار خیام شمالی و اراضی چشم انداز (ابراهیم آباد ، فتح آباد و اسماعیل آباد )
2- خرید اراضی ابراهیم آباد بین دو قطعه موجود
3- طراحی و احداث میدان بار جدید در ابراهیم آباد
4- دعوت از تاجرین کشورهای همسایه (ایجاد دهکده تاجرین )
5- مشارکت در معادن
6- ایجاد مجتمع خودرو یی نمایشگاه داران

چارت برنامه ریزی چشم انداز شرکت نوید خراسان

همچنین ببینید

یک گام بلند جهت اخذ پایان کار مجتمع تجاری نوید