مدیر عامل ، رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت نوید خراسان، در پی برگزاری انتخابات در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت نوید خراسان ، نوبت دوم (مورخه 29 شهریور ماه سال جاری ) و انتخاب آقایان محمد جهانیان ، عباسعلی منزل آبادی ، رضا نبـوی ، احمد بیرق شمشیر ، حمیدرضا حسن زاده خوش بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای علی اصغر عبداللهی به عنوان بازرس شرکت ، صبح دیروز 6 مهر ماه سال جاری جلسه هیئت مدیره با محوریت بررسی مسائل جاری شرکت و تعیین مدیر عامل و تقسیم وظائف و مسئوولیت هریک از اعضاء هیئت مدیره در اتاق جلسات شرکت برگزار شد ،

و با رای گیری که بعمل آمد آقای عباسعلی منزل آبادی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جهانیان بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و همچنین در این جلسه آقای دکتر محمد آروین بعنوان مدیر عامل شرکت نوید خراسان انتخاب شدند .

همچنین ببینید

جلسه مدیر عامل شرکت نوید خراسان با شهردار منطقه یک

مدیر عامل شرکت نوید خراسان جناب آقای دکتر محمد آروین امروز چهارشنبه 23 مهر ماه …