بازدید رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد از اراضی 44 هکتاری

ریاست محترم کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد جناب آقای مهندس نوروزی و مدیر عامل سازمان زمین و مسکن و شهردار منطقه 2 عصر روز گذشته از اراضی 44 هکتاری بازدید کردند، در این بازدید فرآیند اجرائی بازگشائی مسیر بلوار خیام تا جاده گاز  و بلوار 35 متری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین موانع موجود در روستای اسماعیل آباد در مسیر بازگشائی و راه حل های شرکت در این زمینه توسط مدیر عامل و  اعضاء هیات مدیره شرکت ارائه گردید. در انتها برای بررسی بیشتر موضوع و ارائه راهکارهای تکمیلی قرار شد جلسه ایی در آینده نزدیک برگزار گردد.

 

همچنین ببینید

واگذاری تعرفه زمین اراضی 44 هکتاری به سهامداران ادامه دارد

در سال 1398 تمام اراضی 44 هکتاری کارشناسی و قطعات ارزش گذاری گردید و تعرفه …