واگذاری تعرفه زمین اراضی 44 هکتاری به سهامداران ادامه دارد

در سال 1398 تمام اراضی 44 هکتاری کارشناسی و قطعات ارزش گذاری گردید و تعرفه هر قطعه مشخص و تعداد 519 قطعه با کاربریهای تجاری ، مسکونی و مسکونی چند خانواری بین سهامداران توزیع گردید
ضمنا علی الرغم کارشناسی اراضی توسط کارشناسان رسمی دادگستری برای هر تعرفه به مبلغ 3740 ریال ، جهت کشف قیمت معاملاتی مزایده ای انجام گرفت که قیمت هر تعرفه به 7000 ریال رسید که خوشبختانه با مدیریت صحیح شرکت تا کنون مبلغ 7500 ریال خرید و فروش صورت می پذیرد .


نمودار تعداد تعرفه دریافت شده توسط سهامداران


در حال حاضر 78 درصد تعرفه زمین ها بین سهامداران توزیع شده است . و سهامدارانی که موفق به دریافت تعرفه اراضی نشده اند می توانند با مراجعه به شرکت تعرفه خود را دریافت کنند.

همچنین ببینید

نحوه پیگری انتقادات و پیشنهادات توسط سهامداران

آقای نبوی بازرس قانونی شرکت نوید خراسان اعلام کردند : سهامداران شرکت نوید خراسان در …