آخرین خبرها

واگذاری تعرفه زمین اراضی 44 هکتاری به سهامداران ادامه دارد

در سال 1398 تمام اراضی 44 هکتاری کارشناسی و قطعات ارزش گذاری گردید و تعرفه هر قطعه مشخص و تعداد 519 قطعه با کاربریهای تجاری ، مسکونی و مسکونی چند خانواری بین سهامداران توزیع گردید
ضمنا علی الرغم کارشناسی اراضی توسط کارشناسان رسمی دادگستری برای هر تعرفه به مبلغ 3740 ریال ، جهت کشف قیمت معاملاتی مزایده ای انجام گرفت که قیمت هر تعرفه به 7000 ریال رسید که خوشبختانه با مدیریت صحیح شرکت تا کنون مبلغ 7500 ریال خرید و فروش صورت می پذیرد .


نمودار تعداد تعرفه دریافت شده توسط سهامداران


در حال حاضر 78 درصد تعرفه زمین ها بین سهامداران توزیع شده است . و سهامدارانی که موفق به دریافت تعرفه اراضی نشده اند می توانند با مراجعه به شرکت تعرفه خود را دریافت کنند.

همچنین ببینید

حضور سردار غفورپور فرمانده محترم قرارگاه شمال شرق در شرکت نوید خراسان

روز چهارشنبه مورخ 10 دی ماه 1399 طی دعوت مدیر عامل شرکت نوید خراسان از …