شروع ساخت نمونه واحد های مسکونی در اراضی 44 هکتاری

همچنین ببینید

نحوه پیگری انتقادات و پیشنهادات توسط سهامداران

آقای نبوی بازرس قانونی شرکت نوید خراسان اعلام کردند : سهامداران شرکت نوید خراسان در …