یکشنبه , سپتامبر 19 2021

شروع ساخت نمونه واحد های مسکونی در اراضی 44 هکتاری

همچنین ببینید

مدیرعامل شرکت نوید خراسان : شیوه های واگذاری اراضی شرکت نوید در مجموعه 44 هکتاری