آخرین خبرها

آخرین تحولات در طرح واگذاری زمین به سهامداران

آقای بیرق شمشیر عضو هیات مدیره شرکت نوید خراسان در گفتگویی آخرین تحولات در طرح واگذاری زمین  به سهامداران را مطرح کردند:

به حول و قوه الهی و دعای خیر سهامداران گرامی طرح تفکیک اراضی از سهام با موفقیت به اجرا در آمد و اکنون سهامداران دارای دو سرمایه مستقل ، سهام و تعرفه زمین   هستند و با توجه به استقبال خوب سهامداران از این طرح و ایجاد صف خرید قیمت تعرفه و سهام افزایش قابل توجهی  داشته که سود آوری مناسبی برای سهامداران به همراه داشته است . در حال حاضر آخرین قیمت هر سهم مبلغ 170  تومان و قیمت هر  تعرفه زمین  700  تومان می باشد.

 

همچنین ببینید

تشریح برنامه های شرکت نوید خراسان در گفتگویی با آقای نبوی عضو هیئت مدیره شرکت

آقای نبوی عضو هیئت مدیره شرکت نوید خراسان در گفتگویی با روابط عمومی به تشریح …