آخرین تحولات در طرح واگذاری زمین به سهامداران

آقای بیرق شمشیر عضو هیات مدیره شرکت نوید خراسان در گفتگویی آخرین تحولات در طرح واگذاری زمین  به سهامداران را مطرح کردند:

به حول و قوه الهی و دعای خیر سهامداران گرامی طرح تفکیک اراضی از سهام با موفقیت به اجرا در آمد و اکنون سهامداران دارای دو سرمایه مستقل ، سهام و تعرفه زمین   هستند و با توجه به استقبال خوب سهامداران از این طرح و ایجاد صف خرید قیمت تعرفه و سهام افزایش قابل توجهی  داشته که سود آوری مناسبی برای سهامداران به همراه داشته است . در حال حاضر آخرین قیمت هر سهم مبلغ 170  تومان و قیمت هر  تعرفه زمین  700  تومان می باشد.

 

همچنین ببینید

ادامه ساخت نمونه واحد های مسکونی در اراضی 44 هکتاری