بازدید مدیرعامل سازمان زمین و مسکن و شهردار منطقه 2 از اراضی 44 هکتاری

روز چهارشنبه مورخه 1398/9/13  مدیر عامل محترم سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد به اتفاق شهردار منطقه 2 و معاونان و کارشناسان مربوط و اعضاء محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نوید خراسان در محل زمین های 44 هکتاری شرکت از روند آماده سازی و تحصیل حریم زمین های مذکور بازدید داشتند و کارهای صورت گرفته روی زمین ها را قابل قبول دانستند.

مدیر عامل شرکت ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی و تقدیر و تشکر از همکاری خوب شهرداری با شرکت ادامه این همکاری جهت ساخت و ساز روی زمین ها را ضروری دانسته و خواستار ارجاع پرونده زمین ها به اداره ثبت جهت صدور سند و دریافت پروانه شدند .

 

همچنین ببینید

بازدید رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد از اراضی 44 هکتاری

ریاست محترم کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد جناب آقای مهندس نوروزی و مدیر عامل سازمان …