سه‌شنبه , دسامبر 7 2021

? گزارش تصویری از حضور سهامداران محترم جهت دریافت تعرفه اراضی 44 هکتاری نوید

? گزارش تصویری از حضور سهامداران محترم جهت دریافت تعرفه اراضی 44 هکتاری نوید

همچنین ببینید

گزارش تصویری آماده سازی اراضی 44 هکتاری