هفته بسیج گرامی باد

بسیج مظهر خدمت ،وحدت ، ایستادگی و پیشرفت

همچنین ببینید

واگذاری تعرفه زمین اراضی 44 هکتاری به سهامداران ادامه دارد

در سال 1398 تمام اراضی 44 هکتاری کارشناسی و قطعات ارزش گذاری گردید و تعرفه …