شنبه , آگوست 20 2022
آخرین خبرها

تغییر در ترکیب جدید هیئت مدیره شرکت نوید و تعیین مسئولیت های اعضآء

به گزارش روابط عمومی شرکت نوید خراسان به دنبال برگزاری انتخابات در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نوید خراسان (در تیرماه سال جاری ) و ابقاء مجدد سه تن از اعضاء قبلی هیات مدیره آقایان حسینی سرچشمه ،گلزار و دیمه کار و همچنین انتخاب حجه السلام مسعود دری و آقای احمد بیرق شمشیر بعنوان اعضاء جدید هیئت مدیره شرکت سیزدهمین جلسه هیات مدیره  با محوریت بررسی مسائل جاری شرکت و تقسیم وظائف و مسئولیت هریک از اعضاء  هیئت مدیره در اطاق جلسات شرکت در آبان ماه جاری برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر با توجه عدم حصول شرایط قانونی عضویت آقای مهندس دیمه کار (طبق اعلام اداره ثبت شرکت ها) مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ، و بر اساس مفاد ماده 112 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ،وفق قانون آقای علی اکبر گرمه ایی عضو علی البدل از این پس بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و جایگزین ایشان شدند و با رای گیری که بعمل آمد در ترکیب جدید هیأت مدیره جناب اقای غلامرضا اصغر زاده گلزار بعنوان رئیس هیئت مدیره  در سمت خود ابقاء ونامبرده با حفظ سمت بعنوان نماینده حقوقی شرکت نوید خراسان در شرکت نوید اعتماد انتخاب شد و مسولیت نیابت ریاست هیات مدیره نیز بر عهده جناب آقای دری قرار گرفت، همچنیین اعضاء کمیسیونهای تخصصی نوید از بین پنج عضو هیأت مدیره بدین شرح مشخص گردیدند.

جناب حجه السلام مسعود دری و آقای احمد بیرق شمشیر بعنوان اعضاء کمیسیون سهام – نیروی انسانی و روابط عمومی آقایان غلامرضا اصغرزاده گلزار ، علی اکبر گرمه ایی و محمد هادی حسینی سرچشمه  بعنوان اعضاء کمیسیون  املاک و معاملات  و آقایان  گرمه ایی و حسینی سرچشمه  و دری بعنوان اعضاء کمیسیون فنی و اجرایی تعیین گردیدند .گفتی است کمیسونهای یاد شده مشورتی بوده و تمامی تصمیمات آن بایستی در هیأت مدیره تصویب و سپس اجرا شود.

همچنین ببینید

مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام شرکت نوید خراسان برگزار شد.

( گزارش تصویری )