ایام سوگواری محرم الحرام🚩🏴🚩 تسلیت را عرض مینمائیم.

ایام سوگواری محرم الحرام🚩🏴🚩 تسلیت را عرض مینمائیم.

همچنین ببینید

واگذاری تعرفه زمین اراضی 44 هکتاری به سهامداران ادامه دارد

در سال 1398 تمام اراضی 44 هکتاری کارشناسی و قطعات ارزش گذاری گردید و تعرفه …