خانه / آرشیو / مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نوید در مشهد برگزار شد .

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نوید در مشهد برگزار شد .

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی و توسعه نوید خراسان با حضور بیش از 70 درصد صاحبان سهام و یا وکلای آنان درمجتمع تجاری نوید از ساعت 8/30 صبح روز پنجشنبه 28 تیرماه سال جاری تشکیل گردید.

درابتدا جلسه پس ازتلاوت ایاتی ازکلام وحی و به منظور تعیین هیئت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه  آقایان:ناصر غزالی پور،محمد ارشادی ،محمد هادی عظیمی معنویان و هادی برجی به ترتیب بعنوان رئیس، ناظرین و منشی مجمع یادشده  تعیین گردیدند.سپس مجمع وارد اجرای دستور جلسه به شرح ذیل شد.

1--گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده توسط مدیر عامل شرکت آقای محمد هادی حسینی سرچشمه قرائت شد.

2-بازرس قانونی آقای مصطفی رئوفی پور نظر مثبت خود را در رابطه با گزارش هیئت مدیره ارائه نمودند.

3-اعضاء مجمع نظرات خود را در رابطه با پیشنهاد هیئت مدیره به جلسه ارائه نمودند.

4-سپس در رابطه با پیشنهاد ارائه شده درگزارش هیئت مدیره که به صورت مشروح بیان شده بود رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه نصاب لازم در ماده 85 قانون تجارت حاصل و مقرر شد تبصره ماده 19 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردد.

تبصره: و قبول وکالت یا نمایندگی سهامداران در مجامع عمومی برای هر یک از وکلا یا نمایندگان اشخاص حقوقی حداکثر یک درصد کل سهام شرکت می باشد و در صورت عدم حضور وکیل یا نماینده در مجامع حق توکیل مجاز نمی باشد  .

5-مجمع عمومی فوق العاده به آقای مدیر عامل شرکت  وکالت، نمایندگی و اختیار داد تا با ارائه این صورتجلسه به اداره ثبت شرکت های ثبت مشهد نسبت به ثبت آن اقدام و ذیل اسناد، مدارک و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در ساعت 9 صبح پایان یافت .

همچنین ببینید

تغییر در ترکیب جدید هیئت مدیره شرکت نوید و تعیین مسئولیت های اعضآء

به گزارش روابط عمومی شرکت نوید خراسان به دنبال برگزاری انتخابات در مجمع عمومی فوق ...