خانه / آرشیو / مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نوید در مشهد برگزار شد .

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نوید در مشهد برگزار شد .

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی و توسعه نوید خراسان با حضور بیش از 70 درصد صاحبان سهام و یا وکلای آنان درمجتمع تجاری نوید از ساعت 8/30 صبح روز پنجشنبه 28 تیرماه سال جاری تشکیل گردید.

درابتدا جلسه پس ازتلاوت ایاتی ازکلام وحی و به منظور تعیین هیئت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه  آقایان:ناصر غزالی پور،محمد ارشادی ،محمد هادی عظیمی معنویان و هادی برجی به ترتیب بعنوان رئیس، ناظرین و منشی مجمع یادشده  تعیین گردیدند.سپس مجمع وارد اجرای دستور جلسه به شرح ذیل شد.

1–گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده توسط مدیر عامل شرکت آقای محمد هادی حسینی سرچشمه قرائت شد.

2-بازرس قانونی آقای مصطفی رئوفی پور نظر مثبت خود را در رابطه با گزارش هیئت مدیره ارائه نمودند.

3-اعضاء مجمع نظرات خود را در رابطه با پیشنهاد هیئت مدیره به جلسه ارائه نمودند.

4-سپس در رابطه با پیشنهاد ارائه شده درگزارش هیئت مدیره که به صورت مشروح بیان شده بود رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه نصاب لازم در ماده 85 قانون تجارت حاصل و مقرر شد تبصره ماده 19 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردد.

تبصره: و قبول وکالت یا نمایندگی سهامداران در مجامع عمومی برای هر یک از وکلا یا نمایندگان اشخاص حقوقی حداکثر یک درصد کل سهام شرکت می باشد و در صورت عدم حضور وکیل یا نماینده در مجامع حق توکیل مجاز نمی باشد  .

5-مجمع عمومی فوق العاده به آقای مدیر عامل شرکت  وکالت، نمایندگی و اختیار داد تا با ارائه این صورتجلسه به اداره ثبت شرکت های ثبت مشهد نسبت به ثبت آن اقدام و ذیل اسناد، مدارک و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در ساعت 9 صبح پایان یافت .

همچنین ببینید

خط مشی شرکت نوید چه محور هایی دارد؟

آقای محمد هادی حسینی سرچشمه عضو هیات مدیره و مدیر عامل سابق شرکت توضیح دادند ...