محفل هم اندیشی سهامداران – به روایت تصویر

محفل هم اندیشی سهامداران – به روایت تصویر

24 آذر ماه 1395

jj1-2

همچنین ببینید

بازدید رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد از اراضی 44 هکتاری

ریاست محترم کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد جناب آقای مهندس نوروزی و مدیر عامل سازمان …