خانه / آرشیو / پیشرفت 82 درصد تحصیل حریم اراضی شرکت نوید در مرحله بعد از شهرک اسماعیل آباد

پیشرفت 82 درصد تحصیل حریم اراضی شرکت نوید در مرحله بعد از شهرک اسماعیل آباد

مهندس حسینی سرچشمه مدیرعامل شرکت نویدصبح امروز با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار نوید با اشاره به پروژه آماده سازی اراضی 44 هکتاری نوید افزود برای بازگشایی محور بلوارخیام شمالی در مرحله اول می بایست جهت آزادسازی  بخشی از اراضی که بعد از شهرک اسماعیل آباد در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی بود تعامل لازم صورت می گرفت که این مهم بخوبی انجام شد و لذ ابا برخی از مالکین اراضی مذکور توافقات لازم بعمل آمد و از 24965 مترمربع مقدار زمین موجود درمسیر تاکنون ده پلاک تبتی به متراژ 20000مترمربع یعنی حدود 82 درصد اراضی مرحله بعد از شهرک تحصیل حریم گردید و برای رفع مشکل مقدار باقی مانده اراضی درحال تعامل و توافق با افراد حقیقی و یاحقوقی صاحبان  پلاکهای ثبتی  واقع در مسیرهستیم وما مطمئنیم بادعای خیر سهامداران عزیزوتلاشهای بی وقفه مدیران ذی ربط در شرکت نوید موانع جزیی باقی مانده مرتفع و انشاءالله با تحصیل کامل حریم مشکلی برای بازگشایی بلوار خیام شمالی نخواهیم داشت .

همچنین ببینید

برگزاری جلسه هماهنگی با شهرداری منطقه ۲

به منظور هماهنگی هرچه بیشتر امور با شهرداری محترم منطقه ۲ مشهد برای پیشبرد اهداف ...