ارتباط با مدیران شرکت:

 اسامی و تلفن  اعضاء هیئت مدیره و مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی                          سمت                            تلفن

عباسعلی منزل آبادی

رئیس هیئت مدیره

37657939

محمد جهانیان

نایب رئیس هیئت مدیره

….

محمد آروین

مدیر عامل

احمد بیرق شمشیر

عضو هيئت مديره

09151807860

حمید رضا حسن زاده خوش

عضو هیئت مدیره

….

رضــــــا نبــــــــوی

عضو هیئت مدیره

09153149657

علی اصغر عبدالهی
بازرس شرکت
37657939
     هــادی برجــی

مدیر اداری و مالی

37657950

علیرضا محکی

مدیر امور سهام

37671782

محمد صمیمی

مدیر املاک و حقوقی

37657940

…….
     مدیر فنی و اجرایی
37657940
              محمد آذرنیوا

              مدیر آی تی

37657940

 

همچنین ببینید

ماچه کسانی هستیم

درســال 1383 هجــری شمــسی، جمــعی از دلســوزان و خیراندیشــان و پیشکسوتان عرصه های دفاع مقدس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.