خانه / سهامداران / مجامع شرکت

مجامع شرکت

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نوید در تاریخ 30 خرداد 1398 برگزار شد .

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی و توسعه نوید خراسان با حضور نزدیک به 69/31 درصد صاحبان سهام و یا وکلای آنان درمجتمع تجاری نوید در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 30 خرداد ماه سال جاری تشکیل گردید.درابتدا جلسه پس ازتلاوت ایاتی ازکلام وحی و به منظور ...

ادامه نوشته »

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نوید در مشهد برگزار شد .

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی و توسعه نوید خراسان با حضور بیش از 70 درصد صاحبان سهام و یا وکلای آنان درمجتمع تجاری نوید از ساعت 8/30 صبح روز پنجشنبه 28 تیرماه سال جاری تشکیل گردید. درابتدا جلسه پس ازتلاوت ایاتی ازکلام وحی و به ...

ادامه نوشته »

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نوید در مشهد برگزار شد .

  بنا به دعوتی که از سهامداران ارجمند شرکت و یا وکلای محترم آنان به موجب آگهی مندرج در روزنامه قدس مورخ 97/4/11بعمل آمده بود، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی وتوسعه نوید خراسان ازساعت 9صبح روز پنجشنبه 28 تیرماه سال جاری وبا حضورسهامداران ویا وکلای ...

ادامه نوشته »

گزارش خبری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت نوید برگزار شد

گزارش یازدهمین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و توسعه نوید خراسان- بنا به دعوتی که از سهامداران محترم و وکلای آنان در روزنامه خراسان به شماره 19283 مورخ 95/03/30 به عمل آمده بود ، یازدهمین جلسه مجمع درمحل نمازخانه شرکت سپاد واقع در انتهای بلوار خیام ...

ادامه نوشته »

دهمین مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نوید،در مشهد برگزار شد.

  با هدف بررسی عملکرد و حسابهای مالی منتهی به سال 1393شرکت ،برگزاری انتخابات بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون سایر مباحث مندرج در آگهی دعوت، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نوید در مشهد برگزار شد .

ادامه نوشته »

مجمع عمومی شرکت نوید اعتماددر مشهد مقدس برگزار شد

  با هدف بررسی عملکرد وحسابهای مالی منتهی به سال 1393شرکت، انتخاب بازرس وبحث وتباد ل نظر پیرامون سایرمباحث مندرج در آگهی دعوت ،مجمع عمومی عادی شرکت نویداعتماد،در مشهدبرگزارشد.  

ادامه نوشته »

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نوید برگزار شد

   با هدف بررسی عملکرد وحسابهای مالی منتهی به سال 1392شرکت ،برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبحث وتباد ل نظر پیرامون سایرمباحث مندرج در آگهی دعوت ،مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نویددر مشهدبرگزار شد .   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی نویداين مجمع درروزپنجشنبه بیست دوم خردادماه  سال ...

ادامه نوشته »

برگزاری مجمع عادی صاحبان سهام شرکت نوید درآینده نزدیک

  نظربه اتمام دوره 2ساله هئیت مدیره شرکت نوید خراسان درآینده نزدیک آخرین جلسه هيئت مديره با حضوراکثریت اعضاء وبازرس قانونی روزسه شنبه بیستم خردادماه در محل دفتر مدیرعامل شركت برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومی شرکت نویددراین جلسه پس ازتلاوت آیاتی ازکلام وحی آقای مهندس حسینی مدیرعامل،ضمن عرض خیرمقدم ...

ادامه نوشته »

مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت

پیرو آگهی دعوت به شماره 18435 روزنامه خراسان مورخه 2/4/92درروز پنجشنبه  مورخه 13 تیرماه سال جاری از ساعت 9صبح با حضورسهامداران و وکلای آنان جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  در خصوص تعیین تکلیف حداکثر سقف آراء وکلا یا نمایندگان اشخاص حقیقی تشکیل و پس از گزارش مدیر عامل و ...

ادامه نوشته »

مجامع عمومی عادی و فوق العاده العاده شرکت نوید برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت نوید خراسان :صبح پنجشنبه  ششم تیرماه سال جاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده العاده صاحبان سهام  شرکت نویدخراسان با حضور80/8درصداز سهامداران و وکلای آنان  درمحل نمازخانه مجتمع فنی و مهندسی خوش سیما واقع درمشهد مقدس برگزار شد . در این جلسه پس از ...

ادامه نوشته »