خانه / درباره ما

درباره ما

پیام مدیرعامل

سهامداران ارجمند سلام علیکم با عنایت خداوند متعال و با اعتماد هیأت مدیره محترم ، یک بار دیگر توفیق خدمت در شرکت نوید خراسان به اینجانب ارزانی شد تا برنامه هایی را که از مدتها پیش همراه همکاران عزیزم در این شرکت پی ریزی کرده بودیم دوباره پیگیری نموده و ...

ادامه نوشته »

ماچه کسانی هستیم

درســال 1383 هجــری شمــسی، جمــعی از دلســوزان و خیراندیشــان و پیشکسوتان عرصه های دفاع مقدس وسازندگی کشور،بــه منــظور ایجاد پشتـــوانه بـرای ایثارگــران خراســـانی باتمرکــزبرفعالیت هـــای اقتصـــادی درمحــورسازندگــی،شرکتــی راباعــنوان «شرکت سرمایه گذاری ساختمانی وتوسعه نویدخراسان»تأسیس نموده ودر گام نخست ازطریق خریددههاهکتارازاراضی حاشیه شمالی وغربی شهرمقدس مشهدبه مساحت حدودیکصدهکتاربه سرمایه گذاری دربخش ...

ادامه نوشته »

معرفی شرکت نوید اعتماد

شركت نويد اعتماد خراسان درتاريخ 88/10/21 با سرمايه 10 ميليارد ريال تاسيس شده است . کل سهام این شرکت متعلق به شركت سرمايه گذاري و توسعه نويد و مهمترین اهداف و برنامه های آن عبارتند از :                       1-    بازارسازي ، پویایی و استمرار روند رو به رشد و افزایش قدرت نقدشوندگی ...

ادامه نوشته »

به شرکت نوید خراسان خوش آمدید

درســال 1383 هجــری شمــسی، جمــعی از دلســوزان و خیراندیشــان و پیشکسوتان عرصه های دفاع مقدس وسازندگی کشور،بــه منــظور ایجاد پشتـــوانه بـرای ایثارگــران خراســـانی باتمرکــز بر فعالیت هـــای اقتصـــادی در محــور سازندگــی،شرکتــی را با عــنوان «شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و توسعه نویدخراسان» تأسیس نمود و در گام نخست از طریق خرید ...

ادامه نوشته »

ارتباط با مدیران شرکت:

 اسامی و تلفن  اعضاء هیئت مدیره و مدیران شرکت نام و نام خانوادگی                          سمت                            تلفن محمد جهانیان مدیر عامل 37657938 غلامرضا اصغر زاده گلزار رئیس هیئت ...

ادامه نوشته »